15 mars 2014 kl 10 har Bohusläns Skärgårdsråd årsmöte och diskussion i Grundsunds församlingshem. Många riksdagsledamöter från Bohusbänken kommer att medverka.

Här är några intervjuer med företrädare för skärgårdsrådet som Peter Jonsvik, LokalTV Väst, gjorde 2013 på BSRs möte i Hälleviksstrand.

Lennart Martinsson från Östersidan på Skaftö och Jan-Eric Ericsson som är ordförande i Bohusläns Skärgårdsråd är mycket kritiska till hur den nya lokala ”fastighetsskatten” ökar, dvs avgifterna för brygg- och sjöbodsarrenden. Det finns några ljusglimtar och det är bl.a. Tjörn som följer hur de andra kommunerna försämras för åretruntboende utmed bohuskusten.

Inspelat i Hälleviksstrand när Bohusläns Skärgårdsråd hade sitt årsmöte den 23 mars 2013.
Producent: Peter Jonsvik, TV VÄST

 

Jan-Eric Ericsson