30/1 2014 var det stor premiär på Anna Eborns film om indianreservatet i Pine Ridge. Här finns kända områden som Wounded Knee. Medelålderna för män är bara 47 år och för kvinnor 49. Arbetslösheten 80%. Filmen handlar om ungdomar och deras tankar.
Intervjun med Anna handlar om hennes filmande, vad hon gör nu och att hon kommer från det lilla fiskesamhället Grundsund på Skaftö.

Vill nån se filmen på bio så går den på lördag och söndag i Filmfestivalens regi på Biopalatset.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Massakern_vid_Wounded_Knee