Skärmklipp 2016-01-26 17.26.03

Välkommen till en

inspirerande kväll kring Lysekils utveckling!

Under vintern och våren påbörjar vi samtalet och diskussionen om Lysekils framtid som en del i arbetet med att ta fram en ny vision och en ny översiktsplan för hela kommunen. Vi vill under denna tid fånga in så många tankar, åsikter och idéer som möjligt från alla er som bor och verkar här.

För att få fart på samtalet och för att väcka tankar om Lysekils kommun som vår plats i världen har vi bjudit in 3 föreläsare, som utifrån olika perspektiv ska utbilda, provocera och inspirera oss i frågor som rör samhällsutveckling.

Charlotta Mellander, professor i nationalekonomi Om platsers attraktivitet

Svante Axelsson, generalsekreterare i Svenska naturskyddsföreningen Om hur vi nyttjar naturen i samhällsutvecklingen

Teresa Lindholm, etnolog med fokus på social hållbarhet Om hur samhället planeras för alla

 

3 februari kl.17.00-21.00
Oscars, Södra Hamngatan, Lysekil senast 27 januari till Cecilia Lindsten e-post: cecilia.lindsten@lysekil.se tel: 0523-61 33 59

Arrangemanget är kostnadsfritt. Vi bjuder på macka och dryck.

Välkommen!

Leif Schöndell kommunchef
Cecilia Lindsten projektledare för översiktsplanen