Inspelat 1985 med Alvar Hagel från Grundsund. Modellbåtsbyggare och mycket annat.

Fotograf: Nils Åke Svensson

Intervjuare: Terje Fredh