Medlemsavgift till Skaftö Öråd är 150 kr för 2018. Betala nu 🙂

Kan sättas in på Örådets bankgirokonto 492-4221 eller via Swish till 1233382991. 

Företag 500 kr.

http://www.skaftoorad.se