Ansvarig för hemsidan är Peter Jonsvik 070-9710574

Vill du som förening var med på sidan så kontakta mig eller om ni bara vill ha med ett arrangemang.