Ansvarig för hemsidan är Peter Jonsvik 0763-225159

Vill du som förening var med på sidan så kontakta mig eller om ni bara vill ha med ett arrangemang.

Enda kravet vi har är att ni är medlemmar i Fria Fantasier  🙂  

Bankgiro 159-3060

Medlemsavgift 50 kr privatperson.

Föreningar och företag gör vi speciella upplägg och överenskommelser med.

Vill du göra egna filmer, TV program mm  och är under 25 år så får du sända dom gratis i din lokal TV kanal – Öppna Kanalen.

Skicka filmen till oss så ordnar vi detta. Det kan handla om något du tycker verkar bra, din musikgrupp, ett arrangemang som föreningen kommer att ha eller vad som helst  🙂